Λάμπες για προτζέκτορες Infocus

Infocus Logo

 

Δεν γνωρίζετε ποια λάμπα είναι κατάλληλη για τον INFOCUS προβολέα σας; Μην ξοδεύετε χρόνο αναζητώντας τη σωστή λάμπα, βρείτε μόνο τον προβολέα σας!

Μοντέλα

 

INFOCUS 3104 INFOCUS IN3916
INFOCUS A1100 INFOCUS IN3924
INFOCUS A1200 INFOCUS IN3926
INFOCUS A1300 INFOCUS IN42
INFOCUS A3100 INFOCUS IN42+
INFOCUS A3180 INFOCUS IN5102
INFOCUS A3186 INFOCUS IN5104
INFOCUS A3200 INFOCUS IN5106
INFOCUS A3300 INFOCUS IN5108
INFOCUS A3380 INFOCUS IN5110
INFOCUS C105 INFOCUS IN5122
INFOCUS C109 INFOCUS IN5124
INFOCUS C110 INFOCUS IN5132
INFOCUS C130 INFOCUS IN5134
INFOCUS C160 INFOCUS IN5135
INFOCUS C170 INFOCUS IN5142
INFOCUS C175 INFOCUS IN5144
INFOCUS C180 INFOCUS IN5144A
INFOCUS C185 INFOCUS IN5145
INFOCUS C20 INFOCUS IN5148HD
INFOCUS C200 INFOCUS IN5148HDLC
INFOCUS C216 INFOCUS IN5302
INFOCUS C250 INFOCUS IN5304
INFOCUS C250W INFOCUS IN5312
INFOCUS C310 INFOCUS IN5312a
INFOCUS C315 INFOCUS IN5314
INFOCUS C350 INFOCUS IN5316A
INFOCUS C410 INFOCUS IN5316HD
INFOCUS C420 INFOCUS IN5316HDa
INFOCUS C440 INFOCUS IN5318
INFOCUS C445 INFOCUS IN5382
INFOCUS C445+ INFOCUS IN5384
INFOCUS C448 INFOCUS IN5502
INFOCUS C450 INFOCUS IN5504
INFOCUS C460 INFOCUS IN5532 (Lamp 1 – Left)
INFOCUS C500 INFOCUS IN5532 (Lamp 2 – Right)
INFOCUS C60 INFOCUS IN5533 (Lamp 1 – Left)
INFOCUS DEPTH Q INFOCUS IN5533 (Lamp 2 – Right)
INFOCUS DepthQ 3120 INFOCUS IN5534 (Lamp 1 – Left)
INFOCUS DP-6155 INFOCUS IN5534 (Lamp 2 – Right)
INFOCUS DP1000X INFOCUS IN5535 (La mp 1 – Left)
INFOCUS DP1100X INFOCUS IN5535 (Lamp 2 – Right)
INFOCUS DP1200X INFOCUS IN5542
INFOCUS DP2000X INFOCUS IN5544
INFOCUS DP5400X INFOCUS IN5552L
INFOCUS DP6400X INFOCUS IN5554L
INFOCUS DP6500X INFOCUS IN5555L
INFOCUS DP8000 INFOCUS IN5582
INFOCUS DP8000HB INFOCUS IN5584
INFOCUS DP8200X INFOCUS IN5586
INFOCUS DP8400X INFOCUS IN5588
INFOCUS DP8500X INFOCUS IN65W
INFOCUS DP9500 INFOCUS IN67
INFOCUS DP9525 INFOCUS IN72
INFOCUS DQ-3120 INFOCUS IN74
INFOCUS IL2215 INFOCUS IN74EX
INFOCUS ILM300MP INFOCUS IN76
INFOCUS IM2128HDA INFOCUS IN78
INFOCUS IN10 INFOCUS IN80
INFOCUS IN102 INFOCUS IN80EU
INFOCUS IN104 INFOCUS IN81
INFOCUS IN105 INFOCUS IN82
INFOCUS IN1100 INFOCUS IN83
INFOCUS IN1102 INFOCUS IN8601
INFOCUS IN1104 INFOCUS IN8602
INFOCUS IN1110 INFOCUS IN8606HD
INFOCUS IN1110A INFOCUS Learn Big IN34EP
INFOCUS IN1112 INFOCUS LP1000
INFOCUS IN1112A INFOCUS LP120
INFOCUS IN1116 INFOCUS LP130
INFOCUS IN1116LC INFOCUS LP210
INFOCUS IN1118HD INFOCUS X9
INFOCUS IN1118HDLC INFOCUS XS1
INFOCUS IN112 INFOCUS LP240
INFOCUS IN1124 INFOCUS LP250
INFOCUS IN1126 INFOCUS LP260
INFOCUS IN112A INFOCUS LP280
INFOCUS IN112v INFOCUS LP290
INFOCUS IN112X INFOCUS LP290E
INFOCUS IN112xa INFOCUS LP295
INFOCUS IN112xv INFOCUS LP325z
INFOCUS IN114 INFOCUS LP330
INFOCUS IN114A INFOCUS LP335
INFOCUS IN114ST INFOCUS LP340
INFOCUS IN114STa INFOCUS LP340B
INFOCUS IN114v INFOCUS LP350
INFOCUS IN114X INFOCUS LP350G
INFOCUS IN114xa INFOCUS LP400
INFOCUS IN114xv INFOCUS LP420
INFOCUS IN116 INFOCUS LP425
INFOCUS IN116A INFOCUS LP425Z
INFOCUS IN116v INFOCUS LP425ZVB
INFOCUS IN116X INFOCUS LP435
INFOCUS IN116xa INFOCUS LP435Z
INFOCUS IN116xv INFOCUS LP435ZV
INFOCUS IN118HDA INFOCUS LP500
INFOCUS IN118HDLC INFOCUS LP510
INFOCUS IN118HDSTA INFOCUS LP520
INFOCUS IN118HDxc INFOCUS LP530
INFOCUS IN119HDg INFOCUS LP530 (E-Typ)
INFOCUS IN119HDx INFOCUS LP530 (F-Typ)
INFOCUS IN119HDxa INFOCUS LP5300
INFOCUS IN12 INFOCUS LP530D
INFOCUS IN120A INFOCUS LP540
INFOCUS IN120STA INFOCUS LP600
INFOCUS IN122 INFOCUS LP630
INFOCUS IN122A INFOCUS LP640
INFOCUS IN122ST INFOCUS LP650
INFOCUS IN124 INFOCUS LP690
INFOCUS IN124A INFOCUS LP70
INFOCUS IN124ST INFOCUS LP70+
INFOCUS IN124STA INFOCUS LP70H
INFOCUS IN124STx INFOCUS LP720
INFOCUS IN124x INFOCUS LP7200
INFOCUS IN125 INFOCUS LP725
INFOCUS IN126 INFOCUS LP730
INFOCUS IN126A INFOCUS LP735
INFOCUS IN126ST INFOCUS LP740
INFOCUS IN126STA INFOCUS LP750
INFOCUS IN126STX INFOCUS LP755
INFOCUS IN126x INFOCUS LP770
INFOCUS IN128HDSTx INFOCUS LP790
INFOCUS IN128HDx INFOCUS LP790HB
INFOCUS IN130 INFOCUS LP800
INFOCUS IN130ST INFOCUS LP810
INFOCUS IN134 INFOCUS LP815
INFOCUS IN134ST INFOCUS LP820
INFOCUS IN134UST INFOCUS LP840
INFOCUS IN136 INFOCUS LP850
INFOCUS IN136ST INFOCUS LP860
INFOCUS IN136UST INFOCUS LP920
INFOCUS IN138HD INFOCUS LP925
INFOCUS IN138HDST INFOCUS LP930
INFOCUS IN146 INFOCUS LPX1
INFOCUS IN15 INFOCUS LPX15
INFOCUS IN1501 INFOCUS LPX1A
INFOCUS IN1503 INFOCUS LPX2
INFOCUS IN20 INFOCUS LPX3
INFOCUS IN2100 INFOCUS LPX6
INFOCUS IN2100EP INFOCUS LPX7
INFOCUS IN2101 INFOCUS LPX8
INFOCUS IN2102 INFOCUS LPX9
INFOCUS IN2102EP INFOCUS LS110
INFOCUS IN2104 INFOCUS LS4800
INFOCUS IN2104EP INFOCUS LS4805
INFOCUS IN2106 INFOCUS LS5000
INFOCUS IN2106EP INFOCUS LS5700
INFOCUS IN2112 INFOCUS LS700
INFOCUS IN2114 INFOCUS LS7200
INFOCUS IN2116 INFOCUS LS7205
INFOCUS IN2120A INFOCUS LS7210
INFOCUS IN2124 INFOCUS LS777
INFOCUS IN2124A INFOCUS M1
INFOCUS IN2124LC INFOCUS M2
INFOCUS IN2124x INFOCUS M2+
INFOCUS IN2124Z INFOCUS M20
INFOCUS IN2126 INFOCUS M22
INFOCUS IN2126A INFOCUS M6
INFOCUS IN2126LC INFOCUS M8
INFOCUS IN2126x INFOCUS M82
INFOCUS IN2128HDA INFOCUS M9
INFOCUS IN2128HDLC INFOCUS Play Big IN72
INFOCUS IN2128HDx INFOCUS Play Big IN78EX
INFOCUS IN2130 INFOCUS RP10
INFOCUS IN2134 INFOCUS RP10S
INFOCUS IN2136 INFOCUS RP10X
INFOCUS IN2138HD INFOCUS SP1080
INFOCUS IN2192 INFOCUS SP1081HD
INFOCUS IN2194 INFOCUS SP110
INFOCUS IN220 INFOCUS SP2080HD
INFOCUS IN222 INFOCUS SP4800
INFOCUS IN224 INFOCUS SP4805
INFOCUS IN225 INFOCUS SP5000
INFOCUS IN226 INFOCUS SP5700
INFOCUS IN226ST INFOCUS SP7200
INFOCUS IN227 INFOCUS SP7205
INFOCUS IN228 INFOCUS SP7210
INFOCUS IN229 INFOCUS SP7251
INFOCUS IN24 INFOCUS SP777
INFOCUS IN24+ INFOCUS SP8600
INFOCUS IN24+EP INFOCUS SP8602
INFOCUS IN24EP INFOCUS SP8604
INFOCUS IN25 INFOCUS SP8682
INFOCUS IN25+ INFOCUS T150
INFOCUS IN26 INFOCUS T160
INFOCUS IN26+ INFOCUS T30
INFOCUS IN26+EP INFOCUS W2100
INFOCUS IN27 INFOCUS W2106
INFOCUS IN27W INFOCUS W240
INFOCUS IN30ER INFOCUS W260
INFOCUS IN3102 INFOCUS W260+
INFOCUS IN3104 INFOCUS W340
INFOCUS IN3106 INFOCUS W360
INFOCUS IN3108 INFOCUS Work Big IN10
INFOCUS IN3110 INFOCUS Work Big IN1100
INFOCUS IN3114 INFOCUS Work Big IN1102
INFOCUS IN3116 INFOCUS Work Big IN12
INFOCUS IN3118HD INFOCUS Work Big IN15
INFOCUS IN3124 INFOCUS Work Big IN2102
INFOCUS IN3126 INFOCUS Work Big IN2104
INFOCUS IN3128HD INFOCUS Work Big IN2106
INFOCUS IN3130A INFOCUS Work Big IN24
INFOCUS IN3134a INFOCUS Work Big IN24+
INFOCUS IN3136a INFOCUS Work Big IN26
INFOCUS IN3138H INFOCUS Work Big IN26+
INFOCUS IN3138HD INFOCUS Work Big IN32
INFOCUS IN3138HDa INFOCUS Work Big IN34
INFOCUS IN3144 INFOCUS Work Big IN35EP
INFOCUS IN3146 INFOCUS Work Big IN35W/EP
INFOCUS IN3148HD INFOCUS Work Big IN35WEP
INFOCUS IN3182 INFOCUS Work Big IN36
INFOCUS IN3184 INFOCUS Work Big IN37
INFOCUS IN3184HD INFOCUS Work Big IN38
INFOCUS IN3186 INFOCUS Work Big IN42
INFOCUS IN3188 INFOCUS Work Big IN42Plus
INFOCUS IN32 INFOCUS Work Big LP640
INFOCUS IN3280 INFOCUS Work Big X2
INFOCUS IN34 INFOCUS Work Big X3
INFOCUS IN34EP INFOCUS WS3220
INFOCUS IN35 INFOCUS WS3240
INFOCUS IN35EP INFOCUS WS3260
INFOCUS IN35W INFOCUS X1
INFOCUS IN35WEP INFOCUS X10
INFOCUS IN36 INFOCUS X15
INFOCUS IN37 INFOCUS X16
INFOCUS IN37EP INFOCUS X17
INFOCUS IN37WEP INFOCUS X1A
INFOCUS IN38 INFOCUS X2
INFOCUS IN39 INFOCUS X20
INFOCUS IN3900 INFOCUS X21
INFOCUS IN3902 INFOCUS X3
INFOCUS IN3902LB INFOCUS X30
INFOCUS IN3904 INFOCUS X540
INFOCUS IN3904LB INFOCUS X6
INFOCUS IN3914 INFOCUS X7
INFOCUS X9C INFOCUS X8